Tiedote koulukuljetuksista 28.8.2019

Kunta on kilpailuttanut kunnan koulukuljetukset ja ostovuorot kevään aikana. Kilpailutukseen sisältyi edellisen kilpailutuksen tavoin kunnan järjestämät koulukuljetukset sekä kaksi kunnan sisäistä joukkoliikenteen ostovuoroa, jotka ovat kaikille avointa joukkoliikennettä. Nykyiset ostovuorojen reitit ja aikataulut löytyvät osoitteesta: https://www.mantsala.fi/tekniset-palvelut/joukkoliikenne.

Kilpailutuksessa noudatettiin Hankintalakia (1397/2016) ja osana sopimusta noudatetaan mm. kunnan Koulukuljetusopasta (1.8.2019) ja Vaarallisten teiden luokittelua (1.8.2019) https://www.mantsala.fi/perusopetus/koulut-ja-palvelut/koulukuljetukset. Palveluhankinnan laatu on huomioitu mm. kalustoa ja palvelua koskevilla ehdottomilla laatuvaatimuksilla, jotka jokaisen tarjoajan tulee täyttää. Liikenteenharjoittajat mm. vastaavat reitti- ja aikataulusuunnitelmista sekä yhteydenpidosta ja tiedottamisesta suoraan loppuasiakkaalle (matkustajille/oppilaiden huoltajille) ja muille tarpeellisille osapuolille.

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista linja-autoliikennettä. Kunnan järjestämää koulukuljetusta käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai eräissä erikoistapauksissa, kuten terveydellisten syiden niin vaatiessa. Oppilas voi joutua käyttämään koulumatkallaan useita eri kuljetusmuotoja. Koulukuljetuksia ei järjestetä ovelta-ovelle -kuljetuksina, vaan oppilaat kerääntyvät ns. noutopaikoille. Kävelymatka voi olla pidempi kuin kuljetusmatka.  

Kunta valvoo jatkuvasti liikenteenharjoittajien toimintaa sekä palvelun laatua ja puuttuu mahdollisiin poikkeamiin välittömästi. Nyt sopimuskauden alussa kunta on tehnyt kaikkensa palvelun toimivuuden takaamiseksi ja reklamoinut liikennöitsijöitä aina tarvittaessa.

Kunnan tehtävä on valvoa, että palvelu on sopimuksen mukaista joka päivä. Siksi palvelun laatua koskevat palautteet ovat kunnalle tärkeitä ja kunta toivoo, että niitä saadaan myös jatkossa, mikäli tilanne sitä vaatii.

Koulukuljetuksista tiedotetaan yleisesti kunnan kotisivuilla: https://www.mantsala.fi/perusopetus/koulut-ja-palvelut/koulukuljetukset. Koulut tiedottavat Wilmassa tai omilla sivuillaan kuljetusasioista.

 

Esa Siikaluoma, hallintojohtaja

Pekka Lintonen, sivistysjohtaja

Jarkko Virolainen, talous- ja hallintopäällikkö