Tiedote lukuvuoden 2020-2021 esiopetuksen toimintapäivien muutoksesta

Kasvatus ja sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.5.2020 päättänyt muuttaa esiopetuksen toimintavuoden 2020-2021 toimintapäiviä seuraavasti: esiopetus alkaa 25.8.2020 ja päättyy 31.5.2021 (esiopetusta oli suunniteltu annettavan 12.8.2020 - 4.6.2021).

Esiopetuksen työajat lukuvuonna 2020 - 2021 ovat päätöksen mukaisesti:

Syyslukukausi 25.8. - 21.12.2020

syysloma 12. - 18.10.2020

joululoma 22.12.2020 - 6.1.2021

 

Kevätlukukausi 7.1. - 31.5.2021

talviloma 22. - 28.2.2021

pääsiäinen 2. - 5.4.2021

vapaapäivä 13.5.2021 (helatorstai)

Kasvatus- ja sivityslautakunnan asiaa käsittelevä pykälä 35 on luettavissa kunnan nettisivuilla http://193.143.236.21/dynasty/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20202855

Esiopetukseen valituille tullaan tekemään uusi päätös uusien päivämäärien mukaisesti.

Ennen esiopetuksen alkua lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen 24.8.2020 saakka, esiopetuksen toiminta-aikana 25.8.2020 - 31.5.2021 esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen sekä 1.6.2021 alkaen varhaiskasvatukseen perheen tarpeiden mukaisesti. Täydentävää varhaiskasvatusta tarjotaan varhaiskasvatuksessa, opetuksen ryhmissä tarjotaan vain esiopetusta.

Varhaiskasvatuksen/täydentävän varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät sovitun tuntimäärän mukaisesti sekä ennen esiopetuksen alkua, esiopetuksen aikana että esiopetuksen päätyttyä. Esiopetusaika on maksutonta.

Mikäli teillä on kysyttävää esiopetukseen liittyen, pyydän olemaan yhteydessä päiväkodin johtajaan/rehtoriin.

Mahdollisesta esiopetukseen tutustumisesta tullaan tiedottamaan erikseen yksikkökohtaisesti koronasta johtuvien rajoitusten niitä mahdollistaessa.

Hyvää kesää!

Yhteistyöterveisin

Mervi Tuominen, varhaiskasvatuspäällikkö